ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)