ผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงาน Biglock 115 ล้านบาท