วันที่ 9 เม.ย.2561 เวลา 10.00 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 66 ปี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่องาน “66 ปี อสมท หุ้นส่วนสังคมไทย” และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ.อสมท พร้อมด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ให้การต้อนรับ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9