ผู้อำนวยการองค์การตลาดเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตามแนวคิด Green Market องค์การตลาด ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี