วันที่ 11 พ.ค.2561 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองประธานกรรมการองค์การตลาด พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด และนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ รักษาการหัวหน้าแผนกกฎหมาย เข้าพบ นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตลาดสาขาหนองม่วง จากนั้นช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจตลาดสาขาหนองม่วง เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานต่อไป