พิธีเปิดกิจกรรมจัดงาน Kick off “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”