งานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2018 OTOP Signature “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน