วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี