องค์การตลาด (อต.) ลุกเร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus บนความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับตลาดเทศบาลสู่มาตรฐาน Green Market นำโดยองค์การตลาด (อต.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.)