วันที่ 31 ส.ค.61 ณ ลานสแควร์ซี หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “เซ็นทรัลกรุ๊ป ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมในพิธี รัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมตลาดชุมชน ให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้ "โครงการตลาดประชารัฐ" ซึ่งตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด เป็น 1 ใน 10 ประเภทของตลาดประชารัฐ