วันที่ 14-15 ม.ค.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เดินทางตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย