วันที่ 20 ก.พ.2562 เวลา 16.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี องค์การตลาด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)