วันที่ 11 มี.ค.2562 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าแสดงความขอบคุณ ท่านแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ให้องค์การตลาดจัดงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัย Green Market by AORTOR ณ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเสน่ห์ ศรีคุณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี