วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยกำหนดบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด