วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ องค์การตลาด สำนักงานใหญ่ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นำคณะผู้บริหารและคณะผู้แทนพนักงานองค์การตลาด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562