วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “การจัดการน้ำเสียแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562” โดย องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบ “เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน