มาตรฐานของ ตลาดกรีนมาร์เก็ต ที่องค์การตลาด (อต.) บูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ภายใต้โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาดและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus พัฒนาเพื่อให้คนไทยได้มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน จำหน่ายในตลาดที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกัน รณรงค์ลดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก ร่วมใจกันเพื่อยกระดับตลาดท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค #GoGreenPlus จัดให้รอบนี้ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดภาคตะวันออก 5 จังหวัด รวม 8 ตลาด ได้แก่ . 1. ตลาดเทศบาลตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี 3. ตลาดเทศบาลตำบลเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา 4. ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 5. ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง 6. ตลาดสดศูนย์การค้าเทศบาล 1 จังหวัดตราด 7. ตลาดเทศบาลตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด 8. ตลาดสดเทศบาล 1 (อรัญประเทศ) จังหวัดสระแก้ว . #greenmarket #กรีนมาร์เกต #ตลาดรักษ์โลก #ตลาดอาหารสุขภาพ #ตลาดท้องถิ่น #ตลาดชุมชน #nofoam .