วันที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย บริษัท ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจน นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะผู้บริหารองค์การตลาด เข้าร่วมในพิธีฯ