วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อาคาร 4 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 20 ปี