บริษัท พี พลัส จำกัด ขอเข้าพบ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด และ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เพื่อเสนอข้อหารือแนวความร่วมมือการดำเนินการพัฒนามาตรฐานระบบความปลอดภัยในการจัดส่งวัตถุดิบเข้าสู่เรือนจำ/ทัณฑสถาน อีกทั้งการขับเคลื่อนการจำหน่ายสินค้าชุมชนสู่ระบบออนไลน์