ผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดทำยุทธศาสตร์ (เน้นการปฏิบัติการ หรือ workshop)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ดำรงค์ วัฒนา และ ดร. พรมณี ขำเลิศ เป็นวิทยากรอบรม