ผู้อำนวยการองค์การตลาด ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดส่งเครื่องบริโภค ข้าวสาร และอาหารดิบ สำหรับเตรียมจัดส่งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะในสัญญา