ผู้อำนวยการองค์การตลาด และ นายศิวะ แสงมณี นายกสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย (Darts Association of Thailand : DAT) พร้อมด้วย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะทำงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงานกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44