องค์การตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด-19 ในงานศิลปาชีพประทีปไทยฯ 2563 กระตุ้นฟื้นเศรษฐกิจไทยสู้ภัยโควิด-19 ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2563