คณะกรรมการบริหารองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสาขาลำพูน พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การตลาด ครั้งที่6/2563