องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทบ จับมือ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ร่วมยกระดับรัฐวิสาหกิจไทย ผ่านโครงการพี่เลี้ยง อต. จับมือ กฟน. ร่วมยกระดับรัฐวิสาหกิจไทย ผ่าน #โครงการพี่เลี้ยง3