ฝึกอบรมให้ความรู้ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟร่วมกับชุมชน 2563 ฝึกอบรมให้ความรู้ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟร่วมกับชุมชน 2563 . องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมให้ความรู้ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟร่วมกับชุมชน” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 2 องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ