องค์การตลาด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 . วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กระทรวงมหาดไทย