วันที่ 30 ต.ค.63 เวลา 14.00 น. ณ วัดเศวตฉัตรวรวิรวิหาร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย