อต. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ร่วมพิธีดังกล่าว