ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานขององค์การตลาด วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การตลาด สำนักงานใหญ่