อต.ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญรัฐบาลเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อต. ร่วมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ . วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิด “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ”