นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด (อต.) กล่าวอำลา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2564