องค์การตลาดร่วมหารือประธานท่องเที่ยวชุมชนคนปลายบาง เพื่อหาแนวทางพัฒนาการเดินทางทางน้ำบริเวณตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา วันนี้ (7 มกราคม 2565) นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายสมเกียรติ สุขแป้น ประธานท่องเที่ยวชุมชนคนปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมด้วยนายภัทรยุทธ กรรณสูต ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน นางขวัญใจ วรรณปานไพร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายศิริชัย แสงศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาการเดินทางทางน้ำบริเวณตลาดน้ำ สวนผักคลองสองนครา ส่งเสริมด้านการตลาดของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ตามแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร