อต.ร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปีในปี พ.ศ. 2565 วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปีในปี พ.ศ. 2565