AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก องค์การตลาด จัดสัมมนาจับคู่ธุรกิจ AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก ครั้งที่ 2 นำผู้ประกอบการกว่า ๑๐๐ ราย ส่งออกสินค้าคุณภาพไปต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๕ ที่ Health Land Resort and Spa อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบให้นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร อดีตผู้อำนวยการตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก ภายในงานมีผู้ส่งออกผู้ผลิตสินค้า เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ ราย