ตรุษจีนสวนผัก สักการะเสริมมงคล 2565 ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09.09 น. ณ องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะผู้แทนผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อเซียมซือกง ศาลปู่ชัยมงคล และศาลตายาย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนแสดงเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทาง ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน