พิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี พร้อมเน้นย้ำ ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีอย่างอเนกอนันต์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอย่างยั่งยืน วันที่10 ก.พ. 65 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี