วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายสุภัทรดิศ ราชธา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ลงพื้นที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบ นายสายันต์ เหินสว่าง นักบริหารงานทั่วไป 5 สังกัด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยขณะนั้นนายสายันต์ เหินสว่าง และคณะกำลังลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ดำเนินการติดตั้งระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบน้ำหยดสำหรับพื้นที่แปลงการเกษตร