อต.จัดโครงการ สานฝันปันรอยยิ้ม คืนคนดีสู่สังคม(CSR) วันที่ 9 ก.พ 65 เวลา 10.00 น. ณ เมืองคอง (ดอยหลวงเชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝัน ปันรอยยิ้ม คืนคนดี สู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (csr) ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยมี ดร.อายุตน์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการเข้าร่วมงาน