วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. องค์การตลาด จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการ จัดทำแผนดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด หัวข้อ “วิธีการประเมินความคุ้มค่าความเสี่ยงและกรอบการประเมินความคุ้มค่าความเสี่ยง” โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การตลาดชั้น 3 และพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings