รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเข้าพบ ผบ.เรือนจำกลางอุดรธานี หารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการ Demand Driven by Data (DDD) วันที่ 11 มีนาคม 2565 รองผู้อำนวยการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วยนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินโครงการ Demand Driven by Data (DDD) เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรเปราะบาง และผู้พ้นโทษ จากเรือนจำให้มีอาชีพ หลังจากพ้นโทษ