องค์การตลาด เร่งเดินหน้า สนองนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ล่าสุด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเร่งเดินหน้า สนองนโยบาย ช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยผู้ต้องขังที่พ้นโทษผู้พิการ รวมกลุ่มทำเกษตร ปลูกกะหล่ำปลีที่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้การช่วยเหลือในการระบายสินค้าซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกรมราชทัณฑ์