กระทรวงมหาดไทย วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เม.ย.65 เวลา 08:00 น. ที่พระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช