อต. ร่วมกิจกรรมในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 วันนี้ (1 เม.ย. 65) เวลา 07:00 น. กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงครบ 130 ปี โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565