วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวรายงาน จากนั้นทำพิธีเปิดงานของดีจังหวัดบึงกาฬ และเยี่ยมชมการออกบูทของหน่วยงานต่างๆและการออกร้านค้า OTOP ทั้งจากภายในจังหวัดและภาคีเครือข่าย