AORTOR BUSINESS MATCHING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก วันที่ 30 มี.ค. 65 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย องค์การตลาดจัดกิจกรรม สัมมนาจับคู่ธุรกิจ Aortor Global Marketing (ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้พบกับหลากหลาย Case Study มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ และโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ