องค์การตลาดช่วยเหลือผู้ประกอบการ ต่อยอดทางธุรกิจเชื่อมโยงการส่งออกสู่ตลาดประเทศนาอูรู (ประเทศเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก) ในวันนี้ (8 มีนาคม 2565) ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศนาอูรูนำสินค้าและส่งสินค้าตัวอย่างมาให้องค์การตลาดได้พิจารณา โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐนาอูรูกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ห้าง Eigigu เข้าเยี่ยมชมสินค้าเพื่อคัดเลือกสินค้านำไปจำหน่ายในห้าง Eigigu ประเทศสาธารณรัฐ นาอูรู ซึ่งประเทศนาอูรูมีความสนใจนำเข้าสินค้าจำนวนมากเพื่อนำไปจำหน่ายในห้าง Eigigu ประเทศสาธารณรัฐ นาอูรู โดยห้างดังกล่าวเป็นห้างที่บริหารจัดการโดยรัฐบาล