อต. ร่วมพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องด้วยวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทรงออกรบเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ทำให้ชาวไทยต่างน้อมใจกันร่วมถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์