องค์การตลาดร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด หัวหน้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร